Profiel
Jongensdroom
Al op jonge leeftijd zet Jeroen Fanoy zijn eerste stappen in de wereld van verkeer en vervoer. Hij groeit op met de schepen aan het Noordzeekanaal bij IJmuiden. Bezoeken aan zijn opa en oma, die in Rotterdam dichtbij het Centraal Station wonen, stellen hem in staat urenlang het eindeloze komen en gaan van treinen te bestuderen.
Studie
Op weg naar de volwassenheid studeert hij Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Verkeers- en vervoerseconomie is een van zijn specialisaties, naast openbare financiŽn en internationale Europese betrekkingen. Een stage bij de Nederlandse Spoorwegen vormt de afsluiting van zijn studie. Hij schrijft een scriptie over de te verwachten gevolgen van de liberalisering voor de spoorsector.

Werkervaring
Brede ervaring doet hij op in zowel de publieke als de commerciŽle sector. Bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en bij de projectdirectie HSL- Oost werkt hij onder meer aan vervoerwaardestudies en beleidsadviesprojecten. Daarna wijzigt hij zijn koers, verlaat de overheid en kiest voor een baan bij Goudappel Coffeng. Daar voert hij onder andere projecten uit op het gebied van Openbaar Vervoer, Economie en FinanciŽn en Dynamisch Verkeersmanagement. Bij Goudappel Coffeng is hij de grondlegger voor de uitvoering van maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten.
lees ook: Projecten

Komana
Najaar 2004 besluit Jeroen Fanoy de bakens te verzetten: hij vervolgt zijn weg op het gebied van verkeer en vervoer als zelfstandige. Een brede werkervaring, een uitgebreid netwerk en de juiste persoonlijke kwaliteiten, vormen zijn bagage. ėKomana project- en interimmanagement" staat op de rails. Het sein springt op groen.
lees ook: Werkwijze & visie
.