Projecten
Oprichter van Komana project- en interimmanagement, Jeroen Fanoy, werkte onder meer aan de volgende projecten op het gebied van openbaar vervoer, economie en financiën en dynamisch verkeersmanagement:

Openbaar vervoer

CLIP (visie op collectief landgebonden internationaal personenvervoer)
Bij de projectdirectie HSL-Oost werkte Jeroen Fanoy aan het opstellen van een visie op internationaal personenvervoer per hoge snelheidslijn ter onderbouwing van het nut en de noodzaak van de HSL-Zuid en de HSL-Oost.
Verzekeraars en verkeersveiligheid
Door middel van literatuurstudie en interviews in binnen- en buitenland heeft Jeroen Fanoy de mogelijkheden onderzocht van (mede)financiering van verkeersveiligheid door verzekeringsmaatschappijen
Vervoerwaardestudie HSL-Oost
Om het bestaansrecht van de HSL-Oost vast te stellen is een grootschalige vervoerwaardestudie uitgevoerd. Jeroen Fanoy heeft twee jaar lang als projectsecretaris van deze studie gefunctioneerd.

Verkenning automated people movers
Begin jaren '90 kwam het fenomeen people movers overgewaaid uit de Verenigde Staten en Japan. Jeroen Fanoy was projectleider van een verkennende studie naar de toepassingsmogelijkheden van dit concept in Nederland.
Aanvalsplan sociale veiligheid
Gedetacheerd bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer leverde Jeroen Fanoy een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het aanvalsplan sociale veiligheid OV van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Economie en financiŽn

Maatschappelijke kosten-batenanalyses
In dienst van Goudappel Coffeng heeft Jeroen Fanoy een aantal maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten uitgevoerd volgens de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelde OEI-(onderzoek effecten infrastructuur)-methodiek voor de volgende infrastructuurprojecten:
- OV Netwerk BrabantStad in opdracht van de provincie Noord-Brabant
- Bereikbaarheid Mediapark Hilversum in opdracht van de provincie Noord-Holland

Economische baten van het openbaar vervoer
In opdracht van het CVOV (Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer, sinds 2004 opgegaan in het Kennisplatform Verkeer en Vervoer) heeft Jeroen Fanoy in samenwerking met Economisch Bureau Coulon onderzoek gedaan naar de financiŽle en maatschappelijke baten van het openbaar vervoer voor het zoeken naar alternatieve financieringsvormen.

Tarievenplan stads- en streekvervoer 2004 - 2008
In opdracht van het Directoraat-Generaal Personenvervoer heeft Jeroen Fanoy verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke ontwikkeling van de tarieven in het stads- en streekvervoer. Daarbij werd uitgebreid aandacht besteed aan de wensen en standpunten van relevante maatschappelijke organisaties als de Ouderenbonden, ROVER, de Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad etc.
Verzekeraars en verkeersveiligheid
Door middel van literatuurstudie en interviews in binnen- en buitenland heeft Jeroen Fanoy de mogelijkheden onderzocht van (mede)financiering van verkeersveiligheid door verzekeringsmaatschappijen

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Als gedetacheerde bij de provincie Zuid-Holland is Jeroen actief geweest in de volgende projecten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement:
- De Europese aanbesteding van het project ėExperiment met Floating Car Data"
- De totstandkoming van de gezamenlijke verkeerscentrale van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland
- De optimalisering van de afstemming tussen wegverkeer en scheepvaart, met name gericht op brugbediening

Tussen mei 2005 en april 2007 is Jeroen ook actief voor de provincie Noord-Brabant op het gebied van DVM. Daar houdt hij zich bezig met de volgende projecten en werkzaamheden:
- De aanbesteding en uitvoering van het project 'geÔntegreerde verkeersmonitoring'. Dit project heeft als doel om verkeergegevens uit verschillende operationele inwinsystemen samen te smeden tot een geÔntegreerd verkeersbeeld als basis voor dynamisch verkeersmanagement op de provinciale wegen van de provincie Noord-Brabant;
- De totstandkoming van de provinciale DVM-visie 'van tovergroen tot intermodaal reisadvies';
- De aanbesteding en uitvoering van het project 'ISI (intelligente snelheidsinformatie) in de schoolomgeving', waarbij met behulp van een in car systeem in een aantal schoolomgevingen in de gemeente Waalwijk snelheidsinformatie wordt verschaft aan een pilotgroep van weggebruikers.