Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Komana project- en interimmanagement is In de persoon van de oprichter Jeroen Fanoy actief op het gebied van verkeer en vervoer. Detacheringen en het begeleiden en uitvoeren van onderzoeks- en adviesprojecten zijn de kernactiviteiten. Komana is een eenmansbureau.

Komana

De naam Komana is een fantasiewoord uit de kindertaal van Jeroen Fanoy’s jongste dochter. Het betekent ‘jurk’ of eigenlijk: ‘hele mooie jurk’. Voor Jeroen hoort mooi bij goed; het uiterlijk is onlosmakelijk verbonden met de inhoud.

Een greep uit de projecten
augustus 2019 - mei 2020
Interim-coördinator Mobiliteit
Interprovinciaal Overleg (IPO)

Verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van alle activiteiten binnen de vijf mobiliteitsopgaven die het IPO uitvoert in opdracht van de twaalf provincies. Dit betrof de opgaven Openbaar Vervoer, Goederenvervoer, Fiets, Verkeersveiligheid, Duurzame Mobiliteit en Smart Mobility.

In deze hoedanigheid ook Secretaris van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit (bestaande uit de gedeputeerden Mobiliteit van de twaalf provincies) en van de Ambtelijke Adviescommissie (AAC) Mobiliteit (bestaande uit de directeuren Mobiliteit van de twaalf provincies).