Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Komana project- en interimmanagement is In de persoon van de oprichter Jeroen Fanoy actief op het gebied van verkeer en vervoer. Detacheringen en het begeleiden en uitvoeren van onderzoeks- en adviesprojecten zijn de kernactiviteiten. Komana is een eenmansbureau.

Komana

De naam Komana is een fantasiewoord uit de kindertaal van Jeroen Fanoy’s jongste dochter. Het betekent ‘jurk’ of eigenlijk: ‘hele mooie jurk’. Voor Jeroen hoort mooi bij goed; het uiterlijk is onlosmakelijk verbonden met de inhoud.

Een greep uit de projecten
augustus 2020
Programmamanager Goederenvervoer en Logistiek en programmamanager Duurzame Mobiliteit
Provincie Utrecht

Als programmamanager Duurzame Mobiliteit actief als trekker van de uitwerking van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Midden-Nederland als regionale uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord voor de verduurzaming van mobiliteit. De uitwerking van het programma vindt plaats in nauwe samenwerking met alle Utrechtse gemeenten en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.