Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Komana project- en interimmanagement is In de persoon van de oprichter Jeroen Fanoy actief op het gebied van verkeer en vervoer. Detacheringen en het begeleiden en uitvoeren van onderzoeks- en adviesprojecten zijn de kernactiviteiten. Komana is een eenmansbureau.

Komana

De naam Komana is een fantasiewoord uit de kindertaal van Jeroen Fanoy’s jongste dochter. Het betekent ‘jurk’ of eigenlijk: ‘hele mooie jurk’. Voor Jeroen hoort mooi bij goed; het uiterlijk is onlosmakelijk verbonden met de inhoud.

Een greep uit de projecten
november 2018 - juli 2019
Lid van het Goederenvervoeragendateam
DG Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) van het ministerie van I&W
  • Medeopsteller van de Goederenvervoeragenda die als doel had visie, strategie, samenhang en prioriteitstelling aan te brengen in het over verschillende DG’s en directies versnipperd geraakte goederenvervoerbeleid van het ministerie.
  • Binnen de Goederenvervoeragenda verantwoordelijk voor de uitwerking van de aanpak van de thema’s ‘verduurzaming goederenvervoer’ en ‘efficiënte en duurzame stadslogistiek’.