Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Project- en interimmanagement in verkeer en vervoer

Komana project- en interimmanagement is In de persoon van de oprichter Jeroen Fanoy actief op het gebied van verkeer en vervoer. Detacheringen en het begeleiden en uitvoeren van onderzoeks- en adviesprojecten zijn de kernactiviteiten. Komana is een eenmansbureau.

Komana

De naam Komana is een fantasiewoord uit de kindertaal van Jeroen Fanoy’s jongste dochter. Het betekent ‘jurk’ of eigenlijk: ‘hele mooie jurk’. Voor Jeroen hoort mooi bij goed; het uiterlijk is onlosmakelijk verbonden met de inhoud.

Een greep uit de projecten
januari 2016 - januari 2020
Lid en voorzitter van het landelijke cluster Blauwe Golf Verbindend
Rijkswaterstaat en deelnemende provincies

Lid en vanaf januari 2018 voorzitter van het landelijke cluster Blauwe Golf Verbindend, waarbinnen alle Blauwe Golf-projecten van Rijkswaterstaat en de deelnemende provincies werden gecoördineerd en gemonitord. De Blauwe Golf-projecten hadden als doel om door het gebruik van real time data van weg- en scheepvaart­verkeer een beter afstemming tussen weg- en waterverkeer en beter scheepvaart­verkeers­management te realiseren.