Wie is Jeroen Fanoy?

Komana project- en interimmanagement is in de persoon van de oprichter Jeroen Fanoy actief op het gebied van verkeer en vervoer. Detacheringen en het begeleiden en uitvoeren van onderzoeks- en adviesprojecten zijn de kernactiviteiten.

Komana is een eenmansbureau. Dat betekent: korte lijnen en grote betrokkenheid. Jeroen Fanoy is een externe werkkracht die bij voorkeur van binnenuit in uw organisatie werkt. Hij vindt het belangrijk dat de projecten die hij voor u uitvoert op uw organisatie zijn toegesneden. Het resultaat voor uw bedrijf is duurzaam maatwerk.

Komana biedt een brede en flexibele inzetbaarheid. Een solide basis daarvoor is de expertise van Jeroen Fanoy. Hij is vertrouwd met zowel de publieke als de commerciële sector en is actief op het gebied van advies, onderzoek en beleid.