Adviseur programmering en netwerkmonitoring

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een methode waarmee de samenhang tussen enerzijds de wijze van programmering van beheer en onderhoud en anderzijds de netwerkprestaties van het hoofdwegennet inzichtelijk gemaakt kunnen worden.