Interim-coördinator Mobiliteit

Verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van alle activiteiten binnen de vijf mobiliteitsopgaven die het IPO uitvoert in opdracht van de twaalf provincies. Dit betrof de opgaven Openbaar Vervoer, Goederenvervoer, Fiets, Verkeersveiligheid, Duurzame Mobiliteit en Smart Mobility.

In deze hoedanigheid ook Secretaris van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit (bestaande uit de gedeputeerden Mobiliteit van de twaalf provincies) en van de Ambtelijke Adviescommissie (AAC) Mobiliteit (bestaande uit de directeuren Mobiliteit van de twaalf provincies).