Lid en voorzitter van het landelijke cluster Blauwe Golf Verbindend

Lid en vanaf januari 2018 voorzitter van het landelijke cluster Blauwe Golf Verbindend, waarbinnen alle Blauwe Golf-projecten van Rijkswaterstaat en de deelnemende provincies werden gecoördineerd en gemonitord. De Blauwe Golf-projecten hadden als doel om door het gebruik van real time data van weg- en scheepvaart­verkeer een beter afstemming tussen weg- en waterverkeer en beter scheepvaart­verkeers­management te realiseren.