Programmamanager Goederenvervoer en Logistiek en programmamanager Duurzame Mobiliteit

Als programmamanager Duurzame Mobiliteit actief als trekker van de uitwerking van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Midden-Nederland als regionale uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord voor de verduurzaming van mobiliteit. De uitwerking van het programma vindt plaats in nauwe samenwerking met alle Utrechtse gemeenten en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.